Bijeenkomsten omgevingsvisie worden weer opgestart

56

Begin van het jaar is de gemeente gestart met het opstellen van een omgevingsvisie. Zij doet dit graag samen met de bewoners van de verschillende dorpskernen. Daarom organiseert de gemeente bijeenkomsten voor de inwoners.

Doel van de bijeenkomsten is om alle inwoners de kans te geven om mee te praten over de omgevingsvisie. Hierin beschrijft de gemeente hoe zij aankijkt tegen allerlei onderwerpen die te maken hebben met de leef- en woonomgeving in de gemeente. De omgevingsvisie gaat een grote rol spelen in het toekomstig beleid van de gemeente. Daarom is het belangrijk dat de visie goed bij Tynaarlo en haar inwoners past.

Het is dus belangrijk dat er voldoende mensen vanuit de dorpen meepraten over hoe zij aankijken tegen de toekomstige ontwikkelingen. Dit is het moment om invloed uit te oefenen!

Op maandag 31 augustus worden de bijeenkomsten voor inwoners uit de kleine dorpen hervat. De bijeenkomsten starten om 19.30 en inloop is mogelijk vanaf 19.15 uur.

Voor De Groeve, Zuidlaarderveen en Midlaren is dit gepland op maandag 31 augustus  

Aanmelden is noodzakelijk

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de raadszaal op het gemeentehuis in Vries. In de raadszaal kan de onderlinge afstand goed gewaarborgd worden. Er zit wel een maximum aan het aantal mensen dat kan deelnemen. Aanmelden is daarom noodzakelijk en kan via de website https://tynaarlo.ikpraatmee.nl/bijeenkomsten of door een mail te sturen naar typisch@tynaarlo.nl onder vermelding van de bijeenkomst waar u zich voor wil aanmelden.

Meer informatie over Typisch Tynaarlo

Voor meer informatie over de omgevingsvisie en het participatieproces kunt u kijken op www.typischtynaarlo.nl. Onder ‘Bibliotheek’ kunt u ook de verslagen zien van de eerdere bijeenkomsten en de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek.

Zie ook het bericht van 2 maart op onze website