Dorpsbelangen

Dorpsbelangen De Groeve

Dorpsbelangen stelt zich tot doel de belangen van de bewoners binnen en buiten ons dorp te behartigen in de meest uitgebreide zin van het woord. Naast het opkomen voor de inwoners van ons dorp verzorgt en coördineert Dorpsbelangen allerlei activiteiten in het dorp. Het doel van de activiteiten is de bewoners nader tot elkaar te brengen en samen leuke dingen te doen.

Het lidmaatschap van Dorpsbelangen is een “gezins”lidmaatschap, dat wil zeggen dat er een bedrag per jaar per gezin wordt getaald.

Over het algemeen vindt er in maart de algemene ledenvergadering plaats, toegankelijk voor alle inwoners van het dorp.
Het bestuur bestaat uit 7 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 bestuursleden. Allen zijn vrijwilligers uit het dorp. Het bestuur wordt gekozen op de jaarlijkse ledenvergadering en vergadert eens per maand in “Klein Kruierij”.

Het dorpshuis “Klein Kruierij” is meestal het centrum van alle activiteiten, het beheer ervan wordt gedaan door een vaste kern vrijwilligers, de beheercommissie. Ook de meeste activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. Veel dorpsbewoners zetten zich belangeloos in voor de verschillende activiteiten. Ook gezamenlijk een klus klaren is geen probleem, zoals het onderhoud van de “Klein Kruierij”.