De Melkfabriek

142

Persbericht

Gezocht: passende nieuwe bestemming voor Melkfabriek Zuidlaren

Zuidlaren, 1 maart 2021 – Drie eigenaars van de karakteristieke melkfabriek in Zuidlaren, verenigd in De Melkfabriek BV, willen het karakteristieke pand uit 1935 een nieuwe bestemming geven die aansluit bij de wensen en voorkeuren van de omgeving. Samen met erfgoedorganisatie BOEi roepen zij omwonenden in buurtschap De Groeve en alle andere geïnteresseerden op zich te melden voor een zogenaamde ‘co-creatie’.

Berend Gunnink, Kasper Eitens en René Muis, drijvende krachten achter De Melkfabriek: “De laatste decennia deed de melkfabriek dienst als garagebedrijf, maar wij denken aan een invulling die beter past in de omgeving en veel meer recht doet aan de diversiteit aan bewoners. We zijn op zoek naar toekomstige gebruikers, maar zeker ook naar ideeën vanuit de gemeenschap: waar is behoefte aan, welke plannen leven er onder de mensen? We hopen dat zoveel mogelijk mensen met ons mee willen denken en hebben daarnaast non-profitorganisatie BOEi gevraagd ons te begeleiden in dit proces.”

Op 1 maart wordt er een digitale ideeënbus geopend op de website www.demelkfabriekzuidlaren.nl. Iedereen die een plan of idee heeft voor de Melkfabriek Zuidlaren kan meedoen. Belangrijke voorwaarde is dat de ideeën rekening houden met het bijzondere karakter van het gebouw en dat nieuwe functies passen bij de omgeving.

De ideeënbus sluit op 5 april 2021. Vervolgens vindt op woensdag 14 april een digitale co-creatie plaats, open voor iedereen. Tijdens deze co-creatie zullen de ingebrachte plannen en ideeën besproken worden om tot een goed beeld te komen wat de wensen en behoeften zijn voor het herbestemmen van de Melkfabriek Zuidlaren.

De uitkomsten van de ideeënbus en de co-creatie vormen de blauwdruk om de gewenste herbestemming verder vorm te geven.

Over Melkfabriek B.V.

De Melkfabriek BV is een onderneming waarbinnen drie betrokken ondernemers, Berend Gunnink, Kasper Eitens en René Muis, uit de regio mooie objecten ontwikkelen en daarmee willen behouden. Gedreven door passie voor ‘oude gebouwen’ geven we invulling aan onze ideeën om een smaakvolle woon- en werkomgeving te realiseren. Dit voor een diversiteit aan bewoners/gebruikers/bezoekers, zowel voor jong als oud en voor ondernemers of de publieke sector.

Over BOEi

BOEi is een maatschappelijke onderneming gericht op herbestemming van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed. De organisatie, voluit de Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, richt zich op het ontsluiten van Nederlands erfgoed voor burgers en het ontsluiten en doorgeven van haar verhalen aan navolgende generaties in Nederland. Restauratie en herbestemming gebeurt met veel oog voor authenticiteit, duurzaamheid, kwaliteit en innovatie. Zie ook www.boei.nl voor onze missie, projecten en aandeelhouders.

Voor meer informatie:

Liset Lucassen, BOEi

M. 0621141803

E l.lucassen@boei.nl

Communicatie BOEi

E communicatie@boei.nl

Projecten van BOEi worden mede mogelijk gemaakt door: