Sociale dorpsapp De Groeve

387

Uit berichten vanuit de Buurtpreventie App groep blijkt dat er een stijgende behoefte is om andere zaken dan het melden van verdachte situaties met dorpsbewoners onderling te delen.

Omdat deze zaken niet in de buurtpreventie passen stellen we voor om een “Sociale Buurtapp” groep in het leven te roepen.

Deze app is bedoeld voor de inwoners van De Groeve. Zij kunnen op deze app contact leggen over alle zaken, die NIET op de buurtpreventieapp thuishoren. Gedacht kan worden aan o.a.: loslopende honden, verdwaalde katten, gevonden kledingstukken en zo. 

Wil je je hier bij aansluiten, stuur dan even een berichtje naar Marjo Jonker (0627040071) of Astrid Ongena (0622229511).