Zorg voor elkaar

Sinds 1 november 2016 is elke eerste dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur de koffieochtend in de Klein Kruierij voor alle inwoners van De Groeve.
Dit is een initiatief van de groep ”Zorg voor elkaar“. Deze groep is ontstaan naar aanleiding van het 5 sterren onderzoek in 2016.

Uitkomsten van het onderzoek, de huiskamer- gesprekken, wezen onder andere uit dat:

  • dorpsgenoten een ontmoetingsplek missen
  • de Klein Kruierij uitstekend als ontmoetingsplek kan dienen
  • dorpsgenoten graag hulp of ondersteuning bieden wanneer dat nodig is maar vaak niet weten aan wie, wat, waar, wanneer en hoe
  • ook inwoners van De Groeve zich soms eenzaam voelen

Inmiddels zijn er vele koffieochtenden en ook lunches georganiseerd. Al deze activiteiten zijn goed bezocht; steeds zijn 25 tot 30 inwoners van de Groeve aanwezig. En van het een komt het ander: zo is er een gezamenlijke maaltijd georganiseerd en zijn er weer klaverjas- avonden. Er zijn nu meer contacten met het sociaal team van de gemeente. Titia Robroch is vanuit het sociaal team Tynaarlo nauw betrokken bij de groep “Zorg voor elkaar”. Hierdoor zijn de lijnen met het sociaal team Tynaarlo kort en is de drempel om hulp te vragen lager. De waarde hiervan heeft zich al een aantal keren bewezen de afgelopen periode.

Conclusie: de koffieochtenden zijn een succes en bieden een goed moment om met elkaar in contact te komen. We gaan hiermee door en hopen dat meer Groevenaren de weg naar de koffieochtend zullen vinden. De ochtend is voor iedereen toegankelijk ongeacht leeftijd. Wanneer uzelf niet in staat bent de Klein Kruierij te bereiken kunt u ons bellen en zorgen wij voor vervoer naar de koffieochtend.

Behalve de koffieochtenden kunnen wij ook af en toe helpen als dat nodig is bij bijvoorbeeld:

  • vervoer naar het ziekenhuis
  • boodschappen doen
  • hulp bij WMO aanvragen
  • kleine incidentele klusjes die uzelf niet kunt uitvoeren

Als u een vraag heeft of hulp nodig heeft of zelf ook wel iets wilt doen, neem dan contact op met een lid van de groep ”Zorg voor elkaar“.

Henk Boer, Marjan Hofsteenge, Hanneke Pool, Carrie Paas, Lia Bisschop, Gea van der Veen, Marianne Wöstmann